Vẫn thiếu

Hạnh Nguyên, 22/4/2011 Sau 3 tuần, mấy chị em đã gom được khoảng 2 tấn quần áo, 3 thùng bánh kẹo và khoảng 13tr đồng. Ngoài ra, Trường Giang (PV Báo Quân đội ND) đã xin được một bộ máy … Đọc tiếp