Monthly Archives: April 2011

Cắn đi nào

Anh Thơ, 10/4/2011 Cho đến bây giờ mình mới cảm nhận sâu sắc câu mà có một người đã nói với mình đại ý là “Vì người khác là cách làm vì mình một cách nhanh nhất”Mình và một số … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Comments Off on Cắn đi nào

Cần thật nhiều quần áo cũ–Cập nhật thông tin ủng hộ

Tuyết Anh Từ bây giờ mình sẽ đều đặn cập nhật thông tin những người ủng hộ. Trước hết quý ở tấm lòng, ai ủng hộ bao nhiêu cũng quý. Như mình đã nói “Every bit is appreciated”, vậy nên … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Cần thật nhiều quần áo cũ–Cập nhật thông tin ủng hộ

Cứ cắn đi

Hạnh Nguyên, 4/4/2011 Trở về Hà Nội, chúng tôi, những người đã đến tận nơi phát tận tay từng món hàng cho bà con, những người đứng ra nhặt nhạnh từng đồng để có chuyến đi này vẫn còn nhiều … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Cứ cắn đi