Monthly Archives: September 2011

Nhật ký chuyến đi thiện nguyện Suối Giàng (1)

Anh Thơ, 30/9/2011 Ngày nào cứ đi qua đi lại nhìn đống hàng mà mọi người từ thành phố HCM gửi ra còn chất đống trong nhà, mình cứ thấy như còn mắc nợ kể cả những người hảo tâm … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on Nhật ký chuyến đi thiện nguyện Suối Giàng (1)

Bữa ăn sáng đến trường

Tuyết Anh, 19/9/2011 Những ngày đầu mới đi làm dự án, mỗi chuyến công tác của mình thường chỉ dừng lại ở thành phố. Trong số các thầy cô giáo trường cao đẳng sư phạm, rất nhiều thầy cô có … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Bữa ăn sáng đến trường