Monthly Archives: October 2011

Một ngày bận rộn

Anh Thơ, 30/10/2011 Hôm đưa bảy thùng quần áo lên Nậm Mười mình vẫn bị áy náy vì chưa phân loại ra cho phù hợp với các em từng trường. Mình tin quần áo Thanh Chung gửi từ Mỹ về … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Một ngày bận rộn

Cần lắm những chiếc áo ấm cho trẻ em vùng cao

Anh Thơ, 28/10/2011 Cùng với báo Giáo dục Việt Nam đến trường dân tộc nội trú Suối Giàng cách đây gần một tháng và trường dân tộc nội trú Nậm Mười cách đây một  tuần mà sao tôi vẫn bị … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Cần lắm những chiếc áo ấm cho trẻ em vùng cao

Hình ảnh Nậm Mười

Anh Thơ, 24/10/2011 Các thầy cô chờ đoàn từ 2 giờ chiều 22-104.15 đoàn mới tới lối đi vào Nậm Mười.\Các thầy cô giáo Nậm Mười chở đoàn và hàng bằng xe máy vào trường.Quãng đường là nỗi kinh hoàng … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on Hình ảnh Nậm Mười