Monthly Archives: January 2012

Niềm vui đầu năm

Tuyết Anh, 9/1/2012 Năm nay chắc chắn sẽ là một năm đầy may mắn của mình và của cả nhóm Vì ta cần nhau. Ngay vào  ngày đầu năm, mình nhận được một cú điện thoại và tiếp sau đó … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Comments Off on Niềm vui đầu năm

Vì Ta Cần Nhau – Một năm nhìn lại

Anh Thơ, 4/1/2012 Nhóm từ thiện bloggers chúng tôi hình thành như một cái duyên thiên định, nói đúng hơn là cái duyên Internet đã kéo chúng tôi lại với nhau. Đầu tiên tôi tìm ra được Thanh Chung cứ … Continue reading

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Vì Ta Cần Nhau – Một năm nhìn lại