Monthly Archives: February 2012

Xéo Dì Hồ–còn đó những trăn trở

Anh Thơ, 28/2/2012 Mãi gần đây bài viết chính thức để kêu gọi làm đường nước cho trường Tiểu học và mẫu giáo Xéo Dì Hồ mới được đưa lên mạng, nhưng trên thực tế, việc đó đã được blogger … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on Xéo Dì Hồ–còn đó những trăn trở

Chỉ là món đồ chơi cũ

Hoàng Cường (http://thanhvdgt1.blogspot.com/), 29/2/2012 Trong chuyến đi lên Xéo Dì Hồ vừa qua, rất may mắn là chúng tôi mời được nhà giáo Anh Thơ đi cùng. Cô là giảng viên trường đại học KHXH&NV đã nghỉ hưu nhưng vẫn … Continue reading

Posted in Bạn bè viết | Comments Off on Chỉ là món đồ chơi cũ

Nghinh xuyên một chút ấm lòng

Anh Thơ, 25/2/2012 Đến với Nghinh Xuyên một lần, mình chỉ muốn đến lại lần nữa để có thể chia sẻ với bà con nơi đây dù là chút ít với những gì họ đang phải đối mặt như thiếu … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on Nghinh xuyên một chút ấm lòng