Monthly Archives: February 2012

Nước sạch cho Xéo Dì Hồ

Tuyết Anh, 15/2/2012 Sau đúng một tháng kể từ chuyến đi đến trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, Mù Căng Chải, nhóm Vì ta cần nhau lại khởi động những hoạt động mới. Một số công việc mà các thành … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Nước sạch cho Xéo Dì Hồ

Offline hai miền Nam Bắc

Anh Thơ, 2/1/2012 Trưa1/2/2012 vào khoảng 12 giờ nhóm “Vì ta cần nhau” có một buổi offline hết súc thú vị. Thú vị bởi sự hội ngộ của của những con người từ hai thành phố lớn Hà Nội + … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Comments Off on Offline hai miền Nam Bắc