Monthly Archives: March 2012

Đấu giá làm từ thiện

Nhóm Vì ta cần nhau hiện đang thực hiện 2 chương trình từ thiện: Làm bếp ăn cho trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, Mù Căng Chải, Yên Bái và ủng hộ đồ dùng học tập và quần áo cho … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Đấu giá làm từ thiện

Ở Than Uyên có Khoen On vẫy gọi

Anh Thơ, 9/3/2012 Chưa một lần đến Khoen On, chỉ qua luật sư Phan Huyền Nhi và đoàn cán bộ Huyện đoàn và Phòng Giáo dục Than Uyên, tôi mới biết đôi điều về Khoen On. Mà chẳng cần đến … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Ở Than Uyên có Khoen On vẫy gọi