Monthly Archives: April 2012

Thanh Chung và cuốn sách “Bau qua giấc mơ”

Thanh Cung, 27/4/2012 Như đã nói ở entry trước, sau khi đã giúp trường tiểu học Xéo Dì Hồ làm xong căn bếp, nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau đang lên kế hoạch giúp trường sửa sang nơi hiện … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Thanh Chung và cuốn sách “Bau qua giấc mơ”

Vẫn cần lắm, hai lớp mầm non cho Xéo Dì Hồ

Anh Thơ, 26/4/2012 Đến giữa tháng 5 này, đại diện nhóm Vì ta cần nhau sẽ cùng một nhóm thanh niên công tác tại Agribank lên Xéo Dì Hồ trao nốt số tiền làm bếp và một số đồ dùng … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Vẫn cần lắm, hai lớp mầm non cho Xéo Dì Hồ

Bếp Xéo Dì Hồ đang được làm rồi!

Anh Thơ, 1/4/2012 Theo kế hoạch của nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau, sau khi kết thúc chuyến đi thiện nguyện ở Khoen On, Than Uyên, Lai Châu, chúng tôi sẽ không đi cùng đoàn để nghỉ ngơi, chụp … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Bếp Xéo Dì Hồ đang được làm rồi!