Monthly Archives: July 2012

Sách giáo khoa cho em đến lớp

Sau chuyến đi khảo sát tương đối kỹ lưỡng tới một số trường Tiểu học tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái vào tháng Năm, nhóm Vì ta cần nhau đã lên kế hoạch sơ bộ cho những tháng … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Sách giáo khoa cho em đến lớp