Monthly Archives: October 2012

Kế hoạch áo ấm cho em đến trường

Tuyết Anh, 20/10/2012 Theo kế hoạch đã được lên sau chuyến đi khảo sát vào tháng Năm, nhóm Vì ta cần nhau lại chuẩn bị lên đường cho một chuyến hàng mới. Như một duyên nợ, nhóm Vì ta cần … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Kế hoạch áo ấm cho em đến trường