Monthly Archives: December 2012

Áo ấm cho em – danh sách ủng hộ

Tuyết Anh, 7/12/2012 Chương trình Áo ấm đến trường được đưa ra đã lâu. Song song với công việc thu gom quần áo cũ, chúng tôi còn bán một số áo phông trẻ em còn mới và một số giày … Continue reading

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Áo ấm cho em – danh sách ủng hộ

Từ bức ảnh trên mạng ảo tới những chiếc bàn ghế thực

Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò… Đố các bạn biết các bé này mấy tuổi? (Ảnh và lời bình của Dung Anh trên FB) Khi bức ảnh này xuất hiện trên Face Book cả nhóm “Vì ta cần … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Từ bức ảnh trên mạng ảo tới những chiếc bàn ghế thực

Từ bức ảnh trên mạng ảo tới những chiếc bàn ghế thực

Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò… Đố các bạn biết các bé này mấy tuổi? (Ảnh và lời bình của Dung Anh trên FB) Khi bức ảnh này xuất hiện trên Face Book cả nhóm “Vì ta cần … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Từ bức ảnh trên mạng ảo tới những chiếc bàn ghế thực