Monthly Archives: January 2013

Thực hiện kế hoạch đóng phản cho các bé trường mầm non Mồ Dề

Đại diện cho nhóm “Vì Ta Cần Nhau” DUNG ANH đã trao 29 chiếc phản nằm của học sinh cho cô Nguyễn Thị Lim hiệu trưởng trường: Mầm Non Mồ Dề – Mù Cang Chải – Yên Bái. Đích thân … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Thực hiện kế hoạch đóng phản cho các bé trường mầm non Mồ Dề

Kế hoạch đóng phản cho các bé trường mầm non Mồ Dề

Sau chuyến đi trao tặng 31 bộ bàn ghế cho điểm lẻ Chống Màng Mủ, trường mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải vào các ngày 29-30/11/2012, chứng kiến cảnh các em bé từ 2 đến … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Kế hoạch đóng phản cho các bé trường mầm non Mồ Dề

Tổng kết tài chính năm 2012

Song song với báo các Tổng kết hoạt động trong năm 2012, các thành viên của Nhóm “Vì ta cần nhau” cũng nhận thấy sự cần thiết phải đưa ra một bản Tổng kết tài chính. Một mặt, nhằm đảm … Continue reading

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Tổng kết tài chính năm 2012