Monthly Archives: January 2013

Tổng kết hoạt động năm 2012

Ra đời từ một câu chuyện gần như đùa, khi một số thành viên gặp gỡ và nghĩ có lẽ nên có một tên gọi cho nhóm, để thỉnh thoảng khi báo Giáo dục Việt Nam nhắc đến, họ có … Continue reading

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Tổng kết hoạt động năm 2012

Tổng kết về chuyến đi Chế Tạo 9-11/12/2012

Trần Thủy, 3/1/2013 Như đã viết trong bài tổng kết, do trời mưa, không thể đi vào tận Chế Tạo, số hàng dành cho trường Chế Tạo đành phải gửi lại tại Phòng GD&ĐT Mù Căng Chải. Sau một số … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Tổng kết về chuyến đi Chế Tạo 9-11/12/2012