Monthly Archives: February 2013

Sơ kết chương trình hỗ trợ phản và chăn cho trường mầm non xã Mồ Dề huyện Mù Cang Chải

Ngay sau khi kế hoạch hỗ trợ phản và chăn cho trường Mầm non Mồ Dề được đưa lên blog cá nhân của các thành viên trong nhóm cũng như trang chủ của nhóm Vì ta cần nhau, chúng tôi … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án | Comments Off on Sơ kết chương trình hỗ trợ phản và chăn cho trường mầm non xã Mồ Dề huyện Mù Cang Chải

Cần lắm những chiếc phản và chăn cho các trường mầm non huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

  Qua Rằm tháng Giêng rồi, nghỉ Tết cũng khá dài, nhóm Vì ta cần nhau vừa bắt tay khởi động lại chương trình hỗ trợ phản nằm và chăn cho các trường Mầm non huyện Mù Cang Chải tỉnh … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Cần lắm những chiếc phản và chăn cho các trường mầm non huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Đêm ra mắt “Bay qua giấc mơ” của Thanh Chung

Anh Thơ, 15/2/2013 Buổi tối ra mắt BQGM của Thanh Chung tại Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây thật tuyệt. Không gian thư viện sách Đông Tây quá phù hợp với tinh thần của buổi ra mắt … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Comments Off on Đêm ra mắt “Bay qua giấc mơ” của Thanh Chung