Monthly Archives: March 2013

Kế hoạnh hỗ trợ phản và chăn cho các trường mầm non huyện Mù Cang Chải, Yên Bái (tiếp)

Sau chuyến đi nghiệm thu 31 bộ bàn ghế hỗ trợ cho điểm lẻ Chống Màng Mủ, trường mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải vào các ngày 29-30/11/2012, chứng kiến cảnh các em bé từ … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Kế hoạnh hỗ trợ phản và chăn cho các trường mầm non huyện Mù Cang Chải, Yên Bái (tiếp)