Monthly Archives: April 2013

Quyên góp SGK cho học sinh Mù Cang Chải

Nhóm mình đang quyên góp SGK cho các bé Mù Cang Chải. Hiện, có hai trường ở Hà Nội là THCS Giảng Võ và THPT Lương Thế Vinh đã quyên góp. Các anh chị, bạn bè có ai là giáo … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Quyên góp SGK cho học sinh Mù Cang Chải

Tổng kết tài chính tháng 3/2013

Sổ kế toán 3/2013 Nếu đang ở trang chủ thì nhấn chuột vào dòng này vào trang riêng, hiển thị to hơn. Nhấn chuột vào bảng tổng kết rồi scroll đến các trang sau

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Tổng kết tài chính tháng 3/2013