Monthly Archives: May 2013

Sơ kết kế hoạch hỗ trợ phản và chăn cho các trường mầm non huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trong thời gian tháng 2-4/2013

Tuyết Anh, 6/5/2013 Sau khi hỗ trợ phản và chăn trước hết cho điểm lẻ Chống Màng Mủ, trường Mầm non Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải vào cuối tháng 12/2012, tiếp theo là cho mọi điểm lẻ còn lại … Continue reading

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Sơ kết kế hoạch hỗ trợ phản và chăn cho các trường mầm non huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trong thời gian tháng 2-4/2013

Tổng kết tài chính tháng 4, 2013

Nếu đang ở trang chủ thì nhấn chuột vào dòng này vào trang riêng, hiển thị to hơn. Nhấn chuột vào bảng tổng kết rồi scroll đến các trang sau

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Tổng kết tài chính tháng 4, 2013