Monthly Archives: November 2013

Nào cùng may chăn ấm cho em

Tuyết Anh, 12/11/2013 Một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn “Có một nhóm muốn hỗ trợ Vì ta cần nhau số lượng chăn vài trăm chiếc, em trao đổi cụ thể với họ”. Mừng quá. Dù đã nỗ … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Nào cùng may chăn ấm cho em