Monthly Archives: December 2013

Báo cáo chuyến đi hỗ trợ Chăn ấm cho Mù Cang Chải

Giác Bi, 8/12/2013 I. Mục đích: 1) Trao chăn ấm cho các học sinh bán trú tại huyện Mù Cang Chải 2) Khảo sát điểm trường Chống Màng Mủ cho việc xây dựng lớp học mới II. Thời gian: Trong … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on Báo cáo chuyến đi hỗ trợ Chăn ấm cho Mù Cang Chải