Monthly Archives: January 2014

Tổng kết hoạt động của nhóm Vì Ta Cần Nhau trong năm 2013

Tuyết Anh, 9/1/2014 Năm 2013 đã qua, nhìn lại, chắc hẳn các thành viên của nhóm Vì ta cần nhau hoàn toàn có thể tự hào về những gì nhóm đã thực hiện được trong năm vừa rồi. Hoạt động … Continue reading

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Tổng kết hoạt động của nhóm Vì Ta Cần Nhau trong năm 2013