Monthly Archives: March 2014

Plan – Construction of Chống Màng Mủ satelite school, Mồ Dề primary and lower secondary boarding school

Tuyết Anh, 3/3/2014 November 2013, Vì ta cần nhau (VTCN) was informed that a group of friends living in Australia would like to sponsor the building of some classrooms in the mountainous area of North Vietnam through Vì ta cần … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Plan – Construction of Chống Màng Mủ satelite school, Mồ Dề primary and lower secondary boarding school

Tập đoàn ParkTrent đóng góp xây trường cho trẻ em miền núi

28/2/2014, Lê Tuấn Anh (VOV.VN) – Số tiền tài trợ là 10.000 AuD Ngày 25/02/2014,tại Hà Nội, đại diện Tập đoàn phát triển Bất động sản ParkTrent (Australia)- ông Ronald Cross – đã chính thức trao cho đại diện của … Continue reading

Posted in Bạn bè viết | Comments Off on Tập đoàn ParkTrent đóng góp xây trường cho trẻ em miền núi