Monthly Archives: April 2014

Xây 2 phòng học điểm lẻ Mí Háng, trường PTDTBT TH & THCS Mồ Dề

Tuyết Anh, 12/4/2014 Trong chuyến đi đến Mù Cang Chải vào ngày 30-31/3/2014 để giám sát việc xây dựng điểm lẻ Chống Màng Mủ, Trường PTDTBT TH&THCS Mồ Dề, huyện Mồ Dề (bài viết về chuyến đi xin xem tại … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Xây 2 phòng học điểm lẻ Mí Háng, trường PTDTBT TH & THCS Mồ Dề

Trường Chống Màng Mủ đang được tiến hành xây dựng

Anh Thơ, 2/4/2014 Theo như kế hoạch của “Vì ta cần nhau”, sau khi được công ty ParkTrent, Australia ủng hộ tiền tài trợ cho việc xây dựng trường ở Chống Màng Mủ, Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on Trường Chống Màng Mủ đang được tiến hành xây dựng