Monthly Archives: August 2014

Nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau: Chia sẻ với những số phận kém may mắn tại Việt Nam

Hồng Anh (VOV5), 18/8/2014 (VOV5) – Thành lập chính thức vào năm 2011, nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” đã thực hiện được nhiều dự án với tiêu chí “Chia sẻ với những số phận kém may mắn tại … Continue reading

Posted in Bạn bè viết | Comments Off on Nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau: Chia sẻ với những số phận kém may mắn tại Việt Nam