Monthly Archives: September 2014

Vượt mưa giông đến với các bé vùng cao

Anh Thơ, 3/9/2014 Chưa có chuyến đi nào mà kế hoạch lại bị xáo trộn quá nhiều lần như lần này. Từ 21-22/8 chuyển sang 26-27/8, rồi lại chuyển sang 29-30/8. Thành phần đoàn đi cũng thay đổi. Cuối cùng, … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on Vượt mưa giông đến với các bé vùng cao