Monthly Archives: January 2015

Chuyến đi đầu năm 2015 của Vì Ta Cần Nhau

Anh Thơ, 31/1/2015 Chuyến đi đầu năm 2015 của Vì ta cần nhau có một số cái nhất có thể liệt kê như sau: Đông người tham gia nhất (34 thành viên), nhiều phương tiện nhất (2 xe tải, 1 … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi | Comments Off on Chuyến đi đầu năm 2015 của Vì Ta Cần Nhau