Monthly Archives: April 2015

Kế hoạch xây điểm lẻ Pa Chè 1

Tuyết Anh, 14/4/2015 Bước sang năm 2015, song song với việc hỗ trợ quần áo ấm và chăn cho một số trường khó khăn, nhóm Vì ta cần nhau tiếp tục công việc hỗ trợ xây dựng một số điểm … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on Kế hoạch xây điểm lẻ Pa Chè 1

Tổng kết hoạt động năm 2014 của VTCN

Anh Thơ, 9/4/2015 Dồn công sức thực hiện chuyến đi đầu năm 2015 nên nhãng mất việc tổng kết hoạt động của VTCN năm 2014. Tết nhất xong, ai cũng bận việc cơ quan, việc gia đình, lại thêm mưa … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Comments Off on Tổng kết hoạt động năm 2014 của VTCN

Báo cáo tổng kết tài chính–năm 2014

Thanh Chung 8/4/2015 Song song với báo cáo tổng kết hoạt động, “Vì ta cần nhau” xin được gửi đến các thành viên, các nhà hảo tâm và bạn bè gần xa Báo cáo tổng kết tài chính năm 2014. … Continue reading

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Báo cáo tổng kết tài chính–năm 2014