Monthly Archives: September 2015

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ MỘT SỐ THÔN VÀ TRƯỜNG XÃ MƯỜNG LẠN, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

Tuyết Anh, 4/9/2015 THÔNG TIN CHUNG Khu vực biên giới huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có xã biên giới Mường Lạn, là xã vùng 3 (theo các tiêu chí của Nhà nước là xã còn nhiều khó khăn). Xã … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH HỖ TRỢ MỘT SỐ THÔN VÀ TRƯỜNG XÃ MƯỜNG LẠN, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA