Monthly Archives: October 2015

Đồng hành cùng mưa gió, VTCN đi trao quà cho các con vùng cao

Anh Thơ, 16/10/2015 Tháng Tám là tháng VTCN thường có kế hoạch hỗ trợ đồ dùng học tập cho các con vùng cao. Nhóm đã lên kế hoạch, trao đổi với bạn Nguyễn Thị Thúy ở Phòng giáo dục huyện … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi | Comments Off on Đồng hành cùng mưa gió, VTCN đi trao quà cho các con vùng cao