Monthly Archives: August 2016

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON NÀ LÀO, XÃ NẬM SỎ, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

Tuyết Anh, 30/08/2016 Sau khi lên kế hoạch hỗ trợ trường Mầm non Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nhóm Vì ta cần nhau tiếp tục nhận được lời kêu gọi hỗ trợ từ trường Mầm non Nà … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON NÀ LÀO, XÃ NẬM SỎ, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON TẢ NGẢO, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

Tuyet Anh, 30/08/2016 I. THÔNG TIN CHUNG Trường mầm non Tả Ngảo là một trường thuộc vùng cao của huyện Sìn Hồ, tỉnh lai Châu. Trường có 1 điểm chính và 13 điểm bản lẻ nằm rải rác cách xa … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON TẢ NGẢO, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC PHÌN NGAN, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI

Tuyết Anh, 30/08/2016 I. THÔNG TIN CHUNG Xã Phìn Ngan là một xã biên giới nghèo, chủ yếu người dân tộc Dao, thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Người Dao sống chót vót trên núi cao và đặc điểm … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC PHÌN NGAN, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI