Monthly Archives: July 2017

KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ CÁO SÀO, XÃ LAO CHẢI, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

Tuyết Anh, 30-7-2017 I. THÔNG TIN CƠ BẢN Điểm trường lẻ Cáo Sào thuộc trường PTDT BT TH&THCS Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Năm học 2017-2018 trường PTDT BT TH&THCS Lao Chải được biên … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ CÁO SÀO, XÃ LAO CHẢI, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG