Monthly Archives: March 2021

KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ NONG KE và ĐIỂM LẺ NÀ NGHIỀU, TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI, XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA

I. THÔNG TIN CƠ BẢN Điểm trường lẻ Nong Ke và Nà Nghiều thuộc trường Mầm non Ban Mai, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Năm học 2020-2021 trường Mầm non Ban Mai được biên chế với … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ NONG KE và ĐIỂM LẺ NÀ NGHIỀU, TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI, XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA