Monthly Archives: April 2021

LỄ KHỞI CÔNG HAI ĐIỂM TRƯỜNG NÔNG KÉ VÀ NÀ NGHỀU

Theo đúng kế hoạch, cuối tuần vừa rồi, đại diện của nhóm “Vì ta cần nhau “ đã lên tham gia lễ khởi công xây dựng hai điểm trường Nông Ké và Nà Nghều. Cầu mong mưa thuận gió hoà … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án, Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on LỄ KHỞI CÔNG HAI ĐIỂM TRƯỜNG NÔNG KÉ VÀ NÀ NGHỀU