Author Archives: admin

KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ CÁO SÀO, XÃ LAO CHẢI, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

Tuyết Anh, 30-7-2017 I. THÔNG TIN CƠ BẢN Điểm trường lẻ Cáo Sào thuộc trường PTDT BT TH&THCS Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Năm học 2017-2018 trường PTDT BT TH&THCS Lao Chải được biên … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ CÁO SÀO, XÃ LAO CHẢI, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON NÀ LÀO, XÃ NẬM SỎ, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

Tuyết Anh, 30/08/2016 Sau khi lên kế hoạch hỗ trợ trường Mầm non Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nhóm Vì ta cần nhau tiếp tục nhận được lời kêu gọi hỗ trợ từ trường Mầm non Nà … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON NÀ LÀO, XÃ NẬM SỎ, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON TẢ NGẢO, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

Tuyet Anh, 30/08/2016 I. THÔNG TIN CHUNG Trường mầm non Tả Ngảo là một trường thuộc vùng cao của huyện Sìn Hồ, tỉnh lai Châu. Trường có 1 điểm chính và 13 điểm bản lẻ nằm rải rác cách xa … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON TẢ NGẢO, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU