Author Archives: Nguyễn Cẩm Tú

LỄ KHỞI CÔNG HAI ĐIỂM TRƯỜNG NÔNG KÉ VÀ NÀ NGHỀU

Theo đúng kế hoạch, cuối tuần vừa rồi, đại diện của nhóm “Vì ta cần nhau “ đã lên tham gia lễ khởi công xây dựng hai điểm trường Nông Ké và Nà Nghều. Cầu mong mưa thuận gió hoà … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án, Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on LỄ KHỞI CÔNG HAI ĐIỂM TRƯỜNG NÔNG KÉ VÀ NÀ NGHỀU

KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ NONG KE và ĐIỂM LẺ NÀ NGHIỀU, TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI, XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA

I. THÔNG TIN CƠ BẢN Điểm trường lẻ Nong Ke và Nà Nghiều thuộc trường Mầm non Ban Mai, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Năm học 2020-2021 trường Mầm non Ban Mai được biên chế với … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ NONG KE và ĐIỂM LẺ NÀ NGHIỀU, TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI, XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN CỦA NHÓM VÌ TA CẦN NHAU

Sau tám năm phụ trách quỹ của nhóm, chị Thuy Hua Thi Bich nay xin “nghỉ hưu” vì lý do sức khỏe. Để tiếp tục các hoạt động của nhóm, chị Do Thi Kim Hoa và Dang Tuyet Anh sẽ … Continue reading

Posted in Cap nhat quy | Comments Off on THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN CỦA NHÓM VÌ TA CẦN NHAU