Author Archives: vtcn

Báo cáo tổng kết tài chính–năm 2014

Thanh Chung 8/4/2015 Song song với báo cáo tổng kết hoạt động, “Vì ta cần nhau” xin được gửi đến các thành viên, các nhà hảo tâm và bạn bè gần xa Báo cáo tổng kết tài chính năm 2014. … Continue reading

Posted in Tổng kết hoạt động | Comments Off on Báo cáo tổng kết tài chính–năm 2014

Chuyến đi đầu năm 2015 của Vì Ta Cần Nhau

Anh Thơ, 31/1/2015 Chuyến đi đầu năm 2015 của Vì ta cần nhau có một số cái nhất có thể liệt kê như sau: Đông người tham gia nhất (34 thành viên), nhiều phương tiện nhất (2 xe tải, 1 … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi | Comments Off on Chuyến đi đầu năm 2015 của Vì Ta Cần Nhau

Chuyến đi nối tiếp chuyến đi

Anh Thơ, 19/12/2014 Thực hiện liền tù tì ba chuyến đi tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một đến Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn, Yên Bái, VTCN cho rằng có thể tạm nghỉ lấy sức cho chuyến … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi | Comments Off on Chuyến đi nối tiếp chuyến đi