Cần thật nhiều quần áo cũ–Cập nhật thông tin ủng hộ

Tuyết Anh

Từ bây giờ mình sẽ đều đặn cập nhật thông tin những người ủng hộ.

Trước hết quý ở tấm lòng, ai ủng hộ bao nhiêu cũng quý. Như mình đã nói “Every bit is appreciated”, vậy nên mình sẽ cập nhật theo thứ tự đóng góp. Cảm ơn tất cả mọi người và sau đây là danh sách những người đã ủng hộ:

Tới 9:00 ngày 7/4/2011

Tuyết Anh: 1.000.000

Cháu Phúc: Quần áo

Đoàn Thị Hòa: 3.000.000

Nguyễn Phương Anh: 500.000

Nguyễn Sỹ Tuấn (con trai mẹ Tuyết): 50.000

Nguyễn Phong Thu: Quần áo

Nguyễn Thúy Hằng: Quần áo

Đào Xuân Thu: 500.000

Maia (con mẹ Hòa): 100.000

Trần Nữ Mai Thy: Quần áo

Nguyễn Minh Ngọc (60 Kim Mã, sinh viên trường Kinh Tế): Quần áo.

Nguyễn Phương Anh: Quần áo

Nguyễn Thùy Dương: Quần áo

Vũ Thu Hà:                   500.000

Phu quân của mình: Chịu trách nhiệm chuyên chở hàng hóa ra bến xe giúp.

Ôi, ôi, vẫn còn thiếu ít tiền nữa cho những chi tiêu tối thiểu. Mọi người ơi hỗ trợ với!

This entry was posted in Thực hiện dự án. Bookmark the permalink.