CẬP NHẬT QUỸ VTCN

Trong mấy ngày vừa rồi, mình nhận được thêm một số khoản sau:
1- Bạn Liên – WB ủng hộ mua sách vở cho thầy trò vùng lũ: $100
2- Bạn Tú Trần – RI ủng hộ quỹ Nhà Chống lũ $100 và $100 cho VTCN giúp đồng bào miền Trung
3- Bạn Khải Huyền – VA ủng hộ VTCN: $100.

Thứ hai tiền sẽ được chuyển cho Thủ quỹ

Thuy Hua Thi Bich

.

Chị Thuỷ chuyển cho Nhà chống lũ $200 từ số tiền trên nhé.
Cám ơn tất cả mọi người
This entry was posted in Cap nhat quy. Bookmark the permalink.