Category Archives: Cap nhat quy

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN CỦA NHÓM VÌ TA CẦN NHAU

Sau tám năm phụ trách quỹ của nhóm, chị Thuy Hua Thi Bich nay xin “nghỉ hưu” vì lý do sức khỏe. Để tiếp tục các hoạt động của nhóm, chị Do Thi Kim Hoa và Dang Tuyet Anh sẽ … Continue reading

Posted in Cap nhat quy | Comments Off on THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN CỦA NHÓM VÌ TA CẦN NHAU

TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH 10.000 ÁO DÀI TẶNG CÁC CÔ GIÁO MIỀN TRUNG

Sau một tuần khẩn trương thu gom, chúng mình đã nhận được sự chung tay của rất nhiều nhóm bạn và nhiều cơ quan và tổ chức ở nhiều tỉnh thành. Ngoài các bạn ở Hà nội như Đài Truyền … Continue reading

Posted in Cap nhat quy, Kế hoạch, dự án | Comments Off on TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH 10.000 ÁO DÀI TẶNG CÁC CÔ GIÁO MIỀN TRUNG

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH CHUYẾN ĐI HẢI LĂNG – QUẢNG TRỊ

Sau gần một tuần khẩn trương liên lạc với các bốn trường mầm non ở Hải Lăng, “Vì ta cần nhau “ đã chốt được danh sách theo thứ tự ưu tiên và dựa theo khả năng tài chính của … Continue reading

Posted in Cap nhat quy, Kế hoạch, dự án | Comments Off on CẬP NHẬT KẾ HOẠCH CHUYẾN ĐI HẢI LĂNG – QUẢNG TRỊ