Category Archives: Kế hoạch, dự án

LỄ KHỞI CÔNG HAI ĐIỂM TRƯỜNG NÔNG KÉ VÀ NÀ NGHỀU

Theo đúng kế hoạch, cuối tuần vừa rồi, đại diện của nhóm “Vì ta cần nhau “ đã lên tham gia lễ khởi công xây dựng hai điểm trường Nông Ké và Nà Nghều. Cầu mong mưa thuận gió hoà … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án, Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án | Comments Off on LỄ KHỞI CÔNG HAI ĐIỂM TRƯỜNG NÔNG KÉ VÀ NÀ NGHỀU

KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ NONG KE và ĐIỂM LẺ NÀ NGHIỀU, TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI, XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA

I. THÔNG TIN CƠ BẢN Điểm trường lẻ Nong Ke và Nà Nghiều thuộc trường Mầm non Ban Mai, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Năm học 2020-2021 trường Mầm non Ban Mai được biên chế với … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ NONG KE và ĐIỂM LẺ NÀ NGHIỀU, TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI, XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA

CAM LỘ GỌI… Ai trả lời giùm tôi?

Đây là đường vào Cam Lộ, Quảng Trị. Sau khi lũ rút đi, nhóm TOT – Bình Thuận đã đến tận nơi trao quà. Mụ Đặng Kim Oanh, tặng “thí điểm” 70 bộ áo dài đầu tiên cho các cô … Continue reading

Posted in Kế hoạch, dự án | Comments Off on CAM LỘ GỌI… Ai trả lời giùm tôi?