Category Archives: Tổng kết hoạt động

Đêm nhạc giao lưu gây quỹ “Áo ấm vùng cao” – một dấu ấn của Vì Ta Cần Nhau

Tuyết Anh, 30/7/2013 Không chỉ một lần Hạnh Nguyên đưa ra ý tưởng về việc tổ chức đêm nhạc gây quỹ, nhưng công việc cứ cuốn đi, chưa có lúc nào để thực hiện. Chuẩn bị cho chuyến về phép … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án, Tổng kết hoạt động | Comments Off on Đêm nhạc giao lưu gây quỹ “Áo ấm vùng cao” – một dấu ấn của Vì Ta Cần Nhau

Lời khai mạc đêm giao lưu ca nhạc gây quỹ “Vì ta cần nhau” 24/7/2013

Thanh Chung, 24/7/2013 Kính thưa các bác, các anh chị em, cùng các bạn Đối với một nhóm thiện nguyện tự phát theo kiểu “Vì ta cần nhau” thì việc vận động tài chính và việc sử dụng số tiền … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án, Tổng kết hoạt động | Comments Off on Lời khai mạc đêm giao lưu ca nhạc gây quỹ “Vì ta cần nhau” 24/7/2013

Tổng kết chương trình hỗ trợ sách giáo khoa cho Mù Cang Chải năm 2013

Anh Thơ, 13/7/2013 Trong chuyến khảo sát một số trường ở Mù Cang Chải vào dịp tháng Năm năm ngoái, nhóm VTCN đã phát hiện ra học trò vùng cao không chỉ thiếu áo ấm, bữa ăn cần có thịt, … Continue reading

Posted in Thực hiện dự án, Tổng kết hoạt động | Comments Off on Tổng kết chương trình hỗ trợ sách giáo khoa cho Mù Cang Chải năm 2013