Để Tết này em không còn lạnh–Cập nhật thông tin ủng hộ

Tuyết Anh, 12 tháng 1, 2012

Tính đến 11/1/2012:

1. Đặng Tuyết Anh: 500k

2. Đào Xuân Thu: 500 k

Trong ngày 12/2/2012:

3. Một người không rõ tên, Ref IBVCB.1201120641757001: 100k

4. Một người bạn không muốn nêu tên, tạm ghi tên tắt VTT: 500k

5. Trần Thị Hoàng Mai 500 k

6. Trần Thị Thanh Hoa (hay Hoà?) 500k

7. Đoàn Thị Thu Hoà 1.000.000

8. Chị Thanh Chung gửi ở “bển” về, nhận qua anh Hà Văn Lợi: 10.500.000 (tương đương 500 USD)

Ngày 13/1/2012:

9. Nguyễn Phương Thảo TV “VTCN” 1.000.000 (thông tin này đồng thời cũng được cập nhật bên blog chị Anh Thơ ở đây)

Ngày 14/1/2012:

Nhóm mấy thầy cô cán bộ/giảng viên trường ngoại thương (yêu cầu chỉ ghi như vậy): 500k + một số quần áo trẻ em còn rất tốt, sẽ được mang đến Xéo Dì Hồ ngay trong chuyến này.

Ngày 16/1/2012

9. Quách Quỳnh: 1.000.000

10. Trần Hiền: 1.000.000

11. Hieu Le: 300.000

12. La Lan: 500.000 (nhiều khả năng đó là từ chị gọi điện tối 12/1, do vậy, thông tin đó sẽ được xoá đi)

Ngày 17/1/2012:

13. Nguyễn Hoà Bình: 500.000

Ngày 19/1/2011:

14. Do Thi Thu Thuy. Thuy (Phong) TPHCM: 1.000.000

15. Blogger Cai Quy: 500.000 k

This entry was posted in Thực hiện dự án. Bookmark the permalink.