KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON NÀ LÀO, XÃ NẬM SỎ, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

Tuyết Anh, 30/08/2016

Sau khi lên kế hoạch hỗ trợ trường Mầm non Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nhóm Vì ta cần nhau tiếp tục nhận được lời kêu gọi hỗ trợ từ trường Mầm non Nà Lào, xã Nậm Sỏi, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Việc hỗ trợ cả hai trường được kết hợp trong cùng 1 chuyến đi vào các ngày 3-6/9/2016.

I. THÔNG TIN CHUNG

Xã Nậm Sỏ là một xã nghèo thuộc huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu, người dân chủ yếu thuộc các nhóm dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Dao, Lào, Giáy và Tày. Trường Mầm non Nà Lào nằm trên địa bàn xã Nậm Sỏ, phần lớn là học sinh người dân tộc thiểu sổ, hoàn cảnh khó khăn. Trường có 207 học sinh, học tại điểm trường chính đã được xây kiên cố và 5 điểm trường lẻ hiện vẫn còn là những lớp học tạm bợ. Các điểm lẻ đều cách điểm chính khá xa, 5-6km, đường đi khó khăn, ngược dốc, khi trời mưa chỉ có thể đi bộ đến đó. Điều kiện học tập của trẻ còn vô vàn khó khăn. Trẻ thiếu thốn rất nhiều thứ, từ những đồ dùng học tập cho đến quần áo ấm.

II. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ VÀ KINH PHÍ

Nhóm Vì ta cần nhau hỗ trợ trường Mầm non Nâm Lào với các chi tiết và số tiền cụ thể như sau:

na-lao

III. THỜI GIAN

Chuyến hàng hỗ trợ trường Mầm non Nậm Lào sẽ được kết hợp với chuyến hàng hỗ trợ trường Mầm non Tả Ngảo, xuất phát từ Hà Nội vào ngày 3/9/2016 để có thể trao cho trường vào ngày 4-5/9/2016

Lớp học ở điểm lẻ

image

image

This entry was posted in Kế hoạch, dự án. Bookmark the permalink.