KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ CÁO SÀO, XÃ LAO CHẢI, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

Tuyết Anh, 30-7-2017

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

Điểm trường lẻ Cáo Sào thuộc trường PTDT BT TH&THCS Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Năm học 2017-2018 trường PTDT BT TH&THCS Lao Chải được biên chế với 20 lớp gồm 450 học sinh, 15 lớp tại điểm trường chính và 5 lớp tại 2 điểm lẻ. Điểm lẻ Cáo Sào có 2 lớp ghép với tổng số 56 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Điểm lẻ Cáo Sào có hai lớp học đã bị xuống cấp nhiều, không có nhà bếp, nhà vệ sinh. Điểm trường này duy trì học 2 ca/ngày nên các em học sinh ăn cơm và ngủ trưa tại điểm trường. Tuy nhiên tình trạng tạm bợ của bếp và nhà vệ sinh khiến thầy cô và trò gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền đã có kế hoạch xây dựng thêm lớp học mới cho điểm trường này trong thời gian tới. Tuy nhiên, công trình phụ không nằm trong kế hoạch được xây mà nhà trường phải tự tìm cách giải quyết.

Thông qua nhóm từ thiện Nhịp cầu thân ái, nhà trường tìm đến và mong muốn được hỗ trợ xây dựng công trình phụ (bếp và nhà vệ sinh) cho 56 học sinh hiện đang học tại điểm lẻ này.

01

Bên trong của nơi được coi là bếp

02

Cổng trường

II. DỰ TRÙ

Tạm tính việc xây công trình phụ (bếp ăn và nhà vệ sinh) sẽ hết tổng cộng 73.174.252,1 (Bằng chữ : bẩy mươi ba triệu, một trăm bảy mươi tư ngàn đồng chẵn) Bảng dự trù được tính toán cho việc xây dựng 01 bếp ăn và nhà vệ sinh. Khu được xây dựng có diện tích 21 m2. Nhà vệ sinh có diện tích 7,5 m2 được ngăn thành 2 khoang (cho học sinh nam và nữ) mỗi khoang rộng 3,5 m2 được bố trí 01 xí bệt một sen xịt, một sen vòi phối hợp để tắm. Diện tích còn lại là bếp ăn.

Người dân và cán bộ trong trường cam kết sẽ đóng góp nhiều nhất có thể vào quá trình xây các lớp học này. Cụ thể:

· Tháo dỡ 01 nhà bếp cũ đã hư hỏng;

· Đào móng công trình:

· Đắp đất bù nền và đầm lèn đảm bảo độ chặt tiêu chuẩn.

· San gạt mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh công trình, xung quanh khu vực công trình, sau khi công trình hoàn thành.

Bảng dự trù chi tiết như sau:

du-tru-01

du-tru-02

III. THỰC HIỆN

Việc xây công trình phụ sẽ được tiến hành khẩn trương để chuẩn bị cho các bé vào năm học mới.

Dự kiến thời gian cần thiết cho việc xây dựng như sau:

· Tháo dỡ bếp cũ: 01 ngày

· San gạt, chuẩn bị mặt bằng: 01 ngày

· Vận chuyển nguyên vật liệu: 2 ngày.

· Tiến hành xây dựng: 20 – 30 ngày

· Nghiệm thu và đưa vào sử dụng: 1/2 ngày.

Công trình phụ sẽ được xây dựng trong khoảng thời gian tháng 8 và dự kiến hoàn thành đầu tháng 9/2017.

IV. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH

Sau khi đã thống nhất về kế hoạch tổng thể và dự trù, nhóm Vì ta cần nhau chuyển tạm ứng 50% tổng số tiền cho phần công việc cho nhóm Nhịp cầu nhân ái;

Trong quá trình tiến hành, nếu cần thiết và khi mọi hóa đơn theo yêu cầu được cung cấp đầy đủ, nhà tài trợ có thể chuyển tiếp tiền tạm ứng, tuy nhiên, toàn bộ khoản tạm ứng không được phép vượt quá 80% tổng số tiền;

Chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng không được phép vượt quá 5% số tiền dự trù ban đầu. Nhà trường và nhóm Nhịp cầu nhân ái cam kết nếu chi phí vượt quá con số đó, nhà trường sẽ tìm cách kêu gọi các nguồn khác để đảm bảo có được 2 lớp học theo đúng dự tính ban đầu;

Sau khi xây xong công trình phụ, bên tài trợ sẽ nghiệm thu và thanh toán nốt các khoản còn lại theo chi phí thực tế với điều kiện không vượt quá 5% so với dự trù ban đầu;

Nhóm Nhịp cầu nhân ái sẽ phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương (cán bộ chức năng của UBND xã) thực hiên công tác giám sát việc thi công công trình theo quy định. Nhóm Vì ta cần nhau sẽ lên điểm trường kiểm tra việc xây dựng và nghiệm thu công trình.

V. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Đại diện Nhóm Vì ta cần nhau: Bà Ngô Anh Thơ, điện thoại, 0915228457,  e-mail: anhtho.ngo2012@gmail.com

2. Đại diện nhóm Nhịp cầu nhân ái: Trương Thị Nhượng, trưởng nhóm (GV trường PTCS Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang). Điện thoại 0946399145

3. Đại diện nhà trường: Thầy Minh Đức Thoại, Hiệu trưởng. 01239 434562

This entry was posted in Kế hoạch, dự án. Bookmark the permalink.