KẾ HOẠCH XÂY ĐIỂM LẺ NONG KE và ĐIỂM LẺ NÀ NGHIỀU, TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI, XÃ HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA

I. THÔNG TIN CƠ BẢN
Điểm trường lẻ Nong Ke và Nà Nghiều thuộc trường Mầm non Ban Mai, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Năm học 2020-2021 trường Mầm non Ban Mai được biên chế với 23 lớp gồm 702 học sinh từ 3 đến 5 tuổi, học tại điểm trường chính và 11 điểm lẻ. Điểm lẻ gần nhất cách trường 5km, điểm lẻ xa nhất cách trường 22km, phần lớn đường xá đi đến các điểm lẻ đều khó khăn.

1. Điểm lẻ Nong Ke
Điểm lẻ Nong Ke có 1 lớp ghép. Hiện điểm trường có 21 học sinh người dân tộc H’mong. Trên thực tế, số học sinh trong độ tuổi đi học đông hơn nhưng các em không được đến lớp do lớp quá chật. Nhà trường và chính quyền đảm bảo sau khi xây xong sẽ có trên 30 trẻ đi học tại điểm trường này (số lượng thực tế trẻ em trong độ tuổi 3-5 cho năm học 2021-2022 là 37 em). Khoảng cách từ điểm lẻ Nong Ke đến trường chính là 22km, trong đó có 12km đường đất, dốc, khó đi.


Ảnh 1: Hình ảnh lớp học hiện tại ở điểm lẻ Nong Ke


Ảnh 2: Hình ảnh lớp học hiện tại ở điểm lẻ Nong Ke

2. Điểm lẻ Nà Nghiều
Điểm lẻ Nà Nghiều nằm cách điểm trường chính 8km, trong đó có 2km đường đất khó đi. Hiện điểm trường có 28 học sinh dân tộc H’mong.


Ảnh 3- Hình ảnh lớp học tại điểm lẻ Nà Nghiều

Lớp học tại cả hai điểm lẻ trên đều tạm bợ, không đảm bảo an toàn cho cô và trẻ. Tại các điểm này cũng không có nhà vệ sinh và sân chơi. Nhóm Vì ta cần nhau lên kế hoạch hỗ trợ xây dựng hai điểm lẻ Nong Ke và Nà Nghiều, với 01 phòng học, sân và tường rào tại mỗi điểm lẻ. Các lớp học được xây là nhà cấp 4 mái tôn lạnh, nền gạch hoa, sân chơi bê tông và tường rào B40.
Điểm lẻ Nong Ke: Diện tích xây dựng: 51m2 (bao gồm phòng học và hai nhà vệ sinh), 40m2 sân bê tông và 50m tường rào B40.
Điểm lẻ Nà Nghiều: Diện tích xây dựng: 51m2 (bao gồm phòng học và hai nhà vệ sinh), 40m2 sân bê tông và 50 tường rào B40.

II. DỰ TRÙ
Tạm tính việc xây dựng mỗi điểm trường cần 138,000,000, tức 276,000,000 cho hai điểm trường, bao gồm lớp học là nhà cấp 4 mái tôn lạnh, nền gạch hoa, sân chơi bê tông và tường rào B40 và lắp các thiết bị điện nước cần thiết để lớp học sẵn sàng đi vào hoạt động.
Người dân và cán bộ trong trường cam kết sẽ đóng góp nhiều nhất có thể vào quá trình xây các lớp học này. Cụ thể:
• Tháo dỡ lớp học cũ, chuẩn bị mặt bằng;
• Đào móng công trình:
• Đắp đất bù nền và đầm lèn đảm bảo độ chặt tiêu chuẩn.
• San gạt mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh công trình sau khi hoàn thành.

III. THỰC HIỆN
Việc khởi công xây dựng sẽ được tiến hành khẩn trương để chuẩn bị cho các bé vào năm học mới.
Dự kiến thời gian cần thiết cho việc xây dựng như sau:
• Tháo dỡ lớp học cũ: 01 ngày
• San gạt, chuẩn bị mặt bằng: 01 ngày
• Vận chuyển nguyên vật liệu: 2 ngày.
• Tiến hành xây dựng: 20 – 30 ngày
• Nghiệm thu và đưa vào sử dụng: 1/2 ngày.
Cả hai điểm trường sẽ được khởi công xây dựng trong vào đầu tháng 4/2021 và dự kiến hoàn thành trong khoảng đầu tháng 6/2021.

IV. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH
Sau khi đã thống nhất về kế hoạch tổng thể và dự trù cũng như nhận được những giấy tờ cần thiết từ phía nhà trường và chính quyền địa phương, nhóm Vì ta cần nhau chuyển tạm ứng 50% tổng số tiền để bắt đầu công việc xây dựng;
Trong quá trình tiến hành, nếu cần thiết và khi mọi hóa đơn theo yêu cầu được cung cấp đầy đủ, nhà tài trợ có thể chuyển tiếp tiền tạm ứng, tuy nhiên, toàn bộ khoản tạm ứng không vượt quá 80% tổng số tiền;
Chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng không được phép vượt quá 5% số tiền dự trù. Nhà trường cam kết nếu chi phí vượt quá con số đó, nhà trường sẽ tìm cách kêu gọi các nguồn khác để đảm bảo có được các điểm trường theo đúng dự tính ban đầu;
Sau khi xây xong, nhóm sẽ nghiệm thu và thanh toán nốt các khoản còn lại theo chi phí thực tế với điều kiện không vượt quá 5% so với dự trù ban đầu;

V. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Đại diện Nhóm Vì ta cần nhau: Vân Nguyễn Trường
2. Đại diện nhà trường: Cô Vũ Mai Lan, Hiệu trưởng: 0914947628

This entry was posted in Kế hoạch, dự án. Bookmark the permalink.