LỄ KHỞI CÔNG HAI ĐIỂM TRƯỜNG NÔNG KÉ VÀ NÀ NGHỀU

Theo đúng kế hoạch, cuối tuần vừa rồi, đại diện của nhóm “Vì ta cần nhau “ đã lên tham gia lễ khởi công xây dựng hai điểm trường Nông Ké và Nà Nghều.
Cầu mong mưa thuận gió hoà để các con có trường mới đúng dịp khai giảng.
Nhân dịp này chúng mình xin được thông báo luôn, bạn bè ở Hungary đã nhận tài trợ toàn bộ điểm trường Nông Ké. Cám ơn các bạn đại diện ở bên ấy thật nhiều.
Cám ơn tất cả anh chị em bạn bè đã và đang chung tay với chúng mình.

This entry was posted in Kế hoạch, dự án, Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án. Bookmark the permalink.