Một số hình ảnh về đêm nhạc 24/7/2013

Anh Sơn, 26/7/2013

Cám ơn anh Nguyễn Huệ Chí Thái đã ra mắt rất nhanh video này với các hình ảnh của đêm nhạc 24/7 vừa qua! (Nguồn: ảnh của anh Trương, anh Nguyên, anh Nhân, chị Anh Thơ)

This entry was posted in Thực hiện dự án. Bookmark the permalink.