Những hình ảnh đầu tiên từ Quảng Bình của nhóm VTCN (5/10/2013)

Hạnh Nguyên, 5/10/2013

6h5 phút sáng nay, nhóm trao hàng từ thiện cho bà con vùng lũ Quảng Bình đã lên đường đến hai xã TRọng Hóa và Dân Hóa. Đây là điểm trao quà đầu tiên ở xã TRọng Hóa, sau đó, đoàn còn đến 3 điểm nữa. 4h30p chiều nay, đoàn theo xe tải ngược ra Hà Nội ngay trong đêm. Dự kiến khoảng 4h30 sáng sẽ đến Hà Nội.

Về chi tiêt hình ảnh, đoàn sẽ cập nhật khi về vùng có điện ở Thủ đô (đêm qua, các bạn phải đi sạc nhờ pin điện thoại ở một số nơi có điện vì 1 tuần nay, ở đây đang mất điện lưới Quốc Gia). Đây là một số hình ảnh ban đầu mà nhóm cập nhật ít ỏi qua điện thoại!

This entry was posted in Nhật kí từng chuyến đi, Thực hiện dự án. Bookmark the permalink.