Thực hiện kế hoạch đóng phản cho các bé trường mầm non Mồ Dề

Đại diện cho nhóm “Vì Ta Cần Nhau” DUNG ANH đã trao 29 chiếc phản nằm của học sinh cho cô Nguyễn Thị Lim hiệu trưởng trường: Mầm Non Mồ Dề – Mù Cang Chải – Yên Bái.

601212_157309477752258_1462207235_n

Đích thân cô Hiệu trưởng lấy phản xuống từ xe.

45527_157307814419091_23422737_n

Ngay ngày hôm sau 6 chiếc phản đã được chuyển lên cơ sở Mồ Dề. Trường Mầm non Mồ Dề – Mù Cang Chải – yên Bái.

310055_157310931085446_894905924_n

This entry was posted in Thực hiện dự án. Bookmark the permalink.